Najlepšie zážitky sú v jednom voze

Poriadne ste sa nasmiali na komédii s karavanom a zatúžili ste po podobnej dovolenke? Zobrali deti či kamarátov, sadli do poriadneho voza a odfrčali k najbližšiemu moru? No keď pozeráte na váš desaťročný veterán, nielenže tam viac ľudí neusadíte, ale pochybujte o tom, či by k tomu moru dopravil vôbec len vás? No načo kupovať nové vozidlo, keď by ste kvôli tomu museli brať pôžičku, kúpiť ojazdený model z bazáru, o ktorom nikdy všetko neviete, keď vám stávajúce vozidlo väčšinu času dobre slúži? Bohužiaľ, nie na dlhé trasy ani výlety. Máte obháňať kamarátov a prosiť ich, či vám na pár dní pre rodinu nepožičajú svoje lepšie vozidlo? Požičovňa aut žilina to vyrieši za Vás! A bez otravovania priateľov a známych.

Štartujte a choďte

Dovolenka po Slovensku je najlepšia nie peši, ani vlakom, ale vo vlastnom aute! A keď nemáte to šťastie bežne jazdiť na niečom výkonnejšom a pohodlnejšom, tak si pokojne také vozidlo prenajmite! Celé Slovensko tak budete mať ako na dlani. Behom týždňa môžete prejsť všetky krásne mestá, zastaviť sa v horách aj v nedostupnejšom teréne. Ak ste na to vybrali model, tak skúste, čo dokáže!

Zodpovedný prístup

Diplomová práca sa píše u študentov posledného ročníka magisterského študijného programu vysokej školy. Povinnosť napísať a obhájiť také zadanie je zakotvené v zákone o vysokých školách. Kým seminárne diela bývajú v právomoci príslušného učiteľa a ročníkové úlohy riadi príslušná katedra, úlohy tohto typu a dizertačnej upravujú dokumenty platné pre celú fakultu. Usmernenia z fakulty alebo vysokej školy je dobré dodržať, aby ste nemali administratívne problémy so schválením svojho diela. K tvorbe tejto úlohy je nutné pristupovať zodpovedne už od doby, kedy si vyberáme predmet, z ktorého budeme úlohu písať. Informácie o tom, spôsobe písania, voľbe téme odovzdávaní ai. Hľadáme len na webe fakulty (katedry), kde budeme skladať štátnu záverečnú skúšku.

Akčný plán

Diplomová práca sa zadáva v predposlednom ročníku. Nie je na škodu si už v tom čase vytvoriť akčný plán, tj. Proces výberu zadania, tvorby úlohy a prípravy na obhajobu si rozplánovať v nadväznosti na termíny dané fakultou. Najprv je potrebné si ujasniť, z ktorého „predmetu“ budeme úlohu písať. Môžu existovať rôzne podmienky – kto chce skladať štátnu skúšku z predmetu A, musí písať z predmetu B. Potom je potrebné si vybrať tému z ponuky učiteľov. Niekedy môže autor úlohy navrhnúť vlastnú tému; stalo sa už, že takúto tému schválil vedúcej zadania úlohy, ale vedenie katedry alebo fakulty nie s tým, že zadanie prekračuje vymedzený predmet či odbor.